top of page

ברוכים הבאים לתוכנית נמ"ל-

נוער מחולל לכידות

,כאשר קבוצות בחברה הישראלית מתרחקות זו מזו

אנו בונים מנהיגות לחברה משותפת

HOME: Welcome

החזון שלנו בתוכנית נמ"ל הבית

תוכנית נמ"ל הבית של עמותת "מצמיחים" מאתרת תלמידים ותלמידות הפועלים להגברת תחושת שייכות של אחרים בזירות חייהם. קבוצת הנוער המעורבת תעבוד בכדי לחבר אנשים מבתי ספר וקהילות שונות במטרה להגביר את רמת הלכידות החברתית בחברה בישראל. פעולותיהם של בני ובנות הנוער יגבירו את תחושת השייכות של כלל קבוצות האוכלוסייה באמצעות כלים להתמודדות עם גילויים של הדרה, ניכור וגזענות.

 

למרות האתגרים שמציב הנוף החברתי הישראלי החדש והמתהווה, עלינו לדעת: הפסיפס הישראלי המתהווה אינו גזירה, אלא הזדמנות נהדרת מלאה בעושר תרבותי, השראה, אנושיות ורגישות.

אסור שהסדר הישראלי החדש יהפוך אותנו להפרדה והפרדה.

- הנשיא רבלין

(2015, נאום שבטים)

HOME: Our Vision
HOME: What We Do

All Videos
Multi Sector Graduate Program
01:32
צפייה בסרטון
NAMAL: 2017-18
02:33
צפייה בסרטון
NAMAL: 2018-19
03:29
צפייה בסרטון
NAMAL: 2016-17
05:56
צפייה בסרטון

מה אנחנו עושים

מנהיגות חברתית משותפת לתלמידים

מפגשים רב מגזריים

מנהיגות חברתית משותפת למחנכים

מפגשי הורים ותלמידים

מסע הקיץ שלנו

תוכנית הבוגרים שלנו

HOME: Find Us
מכתב מנשיא המדינה.jpeg

אנו גאים ומתכבדים על קבלת מכתב הערכה מנשיא המדינה ראובן ריבלין על תוכנית נמ"ל הבית בו הוא מביע את הערכתו לעבודתנו ולעשייה של התוכנית

bottom of page